Novafon

Smärtlindring på ett enkelt sätt.

Vad är intraljud och vad är ljudvågsterapi? Ljudvågor uppdelas i tre grupper beroende på antalet svängningar per sekund ( 1 svängning per sekund = 1 Hertz eller Hz )

Infraljud från 0 - 20 Hz . Kan inte uppfattas av det mänskliga örat.
Intraljud mellan 20 - ca 15,000 Hz. Dessa ljudvågor kan uppfattas av det mänskliga örat och Novafonapparaten arbetar helt inom detta område (100 - 10.000 Hz) för att uppnå smärtlindring och stimulans av vävnadens celler.
Ultraljud från 20,000 Hz och upptill flera miljoner Hz. Ultraljud används mycket inom sjukvården för smärtlindring och diagnos bl.a. Ultraljud har kraftigare effekt än Intraljud men kräver specialutbildad personal. Lekmän får inte använda ultraljud för medicinska behandlingar.

Intraljud är som framgår ovan det absolut lämpligaste alternativet för egen behandling av smärtproblem. Intraljudbehandlingar med Novafon är helt ofarliga - det finns ingen risk för biverkningar. Blodcirkulationen ökar vid behandlingen vilket påskyndar läkning, smärtlindrar, syresätter muskeln och transporterar bort slagg.

Intraljud har använts sen 40 år tillbaka och några skadeverkningar har aldrig rapporterats. Novafon är den enda ljudvågsapparat som fått CE-godkännelse för elektromedicinsk terapi!

Vilka symptom kan behandlas?
Benbrott: Som efterbehandling kan ljudvågor användas för att främja läkningen (Även genom gips).
Muskelsmärtor
Nervsmärtor
Stelhet
Muskelspänningar